Bản đồ
Nhà HH2 KĐT mới Cánh đồng Bông, Yên hoà, Cầu giấy, Hà nội ( Xem bản đồ )
Tel/Fax: 0983121969
Khu công nghiệp Dệt may Phố nối, Hưng yên (Trụ sở chính) ( Xem bản đồ )
Tel/Fax: 03213972940/0983121969
Map data ©2009 Europa Technologies, Mapabc, NFGIS - Terms of Use
Map
Satellite
Hybrid
Terrain